ZBER | LISOVANIE | MIAGANIE | KONZERVÁCIA | DOPRAVA | DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 

 

 

 

 

Zber energetických

plodín pre potreby

bioplynových

staníc

  gps

gps_2

Zber lucernových, ďate-
linových a trávnych siláží, strukovinovoobilných
miešaniek(GPS), kukuričnej siláže
 
Lisovanie senáži a siláži do vakov, ako aj lisovanie všetkých produktov RV - kukurica , pivovarské mláto, obilie pri systéme Alkalage a cukrovarských rezkov

Nový trend v skladova- ní vlhkých produktov RV Miaganie a šrotovanie vlhkého kukuričného zrna a zrna obilnín. Výrazné zníženie nákladov na uskladnenie kukurice

 
Chemická konzervácia obilnín, strukovín, kukurice pivovarského mláta, senáži a siláži pri lisovaní do vakov ako aj na uskladnenie na voľno v halách
Široka ponuka konzer- vačných prípravkov
(tekute, granulivane) a vakov z polyethylénu, stabiiných proti UV
  Odvoz všetkých zberaných alebo lisovaných materialov veľkoobjemovým vozom MEGA 13. Množstvo
odvezeného materialu 100 q prepravnou rýchlosťou 40 km/hod

 
     Novinky
  Zber senáži a silážnych kukuríc novou výkonnou rezačkou New Holland FR 9060 vhodnou aj pre potreby bioplynových staníc
...................................
 

Sejba sejačkou Vaderstadt RD 300
..................................

  Orba otočným      pluhom  Pottinger Servo 65 plus
..................................
 

Rozšírená rad biologických a chemických prípravkov na konzerváciu
..................................


 

TOPlist

 

LISOVANIE | MIAGANIE | KONZERVÁCIA | DOPRAVA | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | PROFIL FIRMI | KONTAKT
©Copyright 2005, webmaster MDT

TOPlist