ZBER | LISOVANIE | MIAGANIE | KONZERVÁCIA | DOPRAVA | DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 

 

 

 

Profil firmy

Spoločnosť AgroFoods, s.r.o., Číž č. 171 vznikla 25.9.2000 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici.
Spoločnosť založili štyria spoločníci.
Predmetom podnikania je najmä poskytovanie služieb pri zbere a konzervácii krmovín pre poľnohospodárske podniky. V roku 2002 sme predmet podnikania rozšírili o nájom strojov a zariadení, v roku 2004 o pilčícke práce a približovanie dreva a v roku 2009 o opracovanie drevnej hmoty a výrobu komponentov z dreva t.j. výrobu drevnej štiepky.

V januári 2009 sme začali s výrobou drevnej štiepky pre vlastnú potrebu ako aj na predaj najmä pre potreby obecných a mestských kotolní. V tomto roku počítame so skvalitnením služieb zberu senáži a silážnych kukuríc ako aj zberu plodín pre bioplynové stanice novou rezačkou NEW HOLLAND FR 9060.
Od roku 2007
poskytujeme služby novou rezačkou Claas Jaguár 850 Speedstar a dvoma staršími rezačkami Claas Jaguár 840 a pri zbere obilovín a repky sme posilnili našu ponuku o kombajn Claas LEXION 850 a vymenili sme kombajn NEW HOLLAND CX 780 a výkonnejší typ CX 8080.
V roku 2005 sme začali s poskytovaním služieb zberu repky, obilovín a kukurice kombajnom NEW HOLLAND CX 780 , ďalej sme začali s poskytovaním dopravných služieb ako aj služieb lisovania obilia do vakov.
V roku 2004 sme ponuku našich služieb rozšírili o miaganie vlhkého kukuričného zrna a vlhkého obilia pre potreby hovädzieho dobytka a prasníc.
Na prelome rokov 2004/2005 a aj v roku 2005 sme aktívne pomáhali pri likvidácii následkov veternej kalamity vo Vysokých Tatrách.
V roku 2003 sme vykonávali zber krmovín s troma rezačkami CLAAS Jaguár 840 , služby lisovania krmovín do vakov vlastným lisom AG BAG 6700 a služby konzervácie a šrotovania zrnín.
V roku 2002
spoločnosť vykonala služby v zbere krmovín , služby lisovania do vakov prenajatým lisom AG BAG 6700 a konzerváciu zrnín .
V roku 2001 spoločnosť vykonala služby v zbere krmovín s dvoma rezačkami CLAAS Jaguár 840, zabezpečovali sme lisovanie do vakov cez subdodávateľa a robili sme konzerváciu zrnín. Popri tom sme zabezpečovali dodávky vakov a konzervačných prípravkov ako aj odborný poradenský servis pri zbere a konzervácii krmovín.
V roku 2002 sme sa ako podnik služieb zúčastnili Agrokomplexu 2002 Nitra a kde sme získali ďalšie obchodné kontakty s poľnohospodárskymi podnikateľmi.
V roku 2000 spoločnosť vykonala služby s jednou rezačkou CLAAS Jaguár 840 v zbere kukuričnej siláže.

Veríme, že aj keď je v poľnohospodárstve momentálne veľmi nepriaznivá finančná situácia najmä v dôvodu nízkych tržieb za mlieko ako aj za komodity rastlinnej výroby čoraz viac poľnohospodárov si bude objednávať kvalitné a včasné služby práve od nás - podniku služieb.

Iba včasný zber objemových krmív zabezpečí producentom mlieka zníženie nákladov na jednotku produkcie lepším využitím kvalitných objemových krmív dojnicou.

 

     Novinky
  Zber senáži a silážnych kukuríc novou výkonnou rezačkou New Holland FR 9060 vhodnou aj pre potreby bioplynových staníc
...................................
 

Sejba sejačkou Vaderstadt RD 300
..................................

  Orba otočným      pluhom  Pottinger Servo 65 plus
..................................
 

Rozšírená rad biologických a chemických prípravkov na konzerváciu
..................................


| ZBER | LISOVANIE | MIAGANIE | KONZERVÁCIA | DOPRAVA | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | PROFIL FIRMI | KONTAKT
©Copyright 2005, webmaster MDT