ZBER | LISOVANIE | MIAGANIE | KONZERVÁCIA | DOPRAVA | DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 

 

 

 
SCHAUMASIL


Tekutý prípravok na báze organických kyselín a biologicky účinných látok- Konzervácia zrnín s vyššou   vlhkosťou a konzervácia    silážnych drtí
- Ošetrenie kŕmnych zmesí a    tekutého krmiva pre    hospodárske zvieratá
- Ošetrenie povrchovej vrstvy    siláže v skládkach
- Dieteticky zdravé krmivo    >základ produkcie
-Vyriešenie problémov s   uskladnením kŕmneho obilia a   s hygienou kŕmnych zmesí

Konzervácia obilia so SCHAUMASILOM

Ak tvorí obilie základ výživy zvierat, potom je hygiena obilia jedným z limitujúcich prvkov celej hygieny kŕmenia. Vlhkosť obilia a technológia jeho skladovania podstatne ovplyvňujú výsledný ekonomický efekt produkcie živočíšnej výroby. So Schaumasilom neušetríte len časť nákladov na sušenie, ale získate zdravšie zvieratá s podstatne lepším využitím ich rastovej a produkčnej schopnosti.


Schaumasil má široký antimikrobiálny a protiplesňový účinok bez použitia látok antibiotického charakteru, a preto okrem konzervácie a stabilizácie obilia slúži tiež na ošetrenie kŕmnych zmesí, ktoré:
-môžu byť okamžite skrmované
- nevykazujú ďalej žiadnu mikrobiálnu aktivitu
- majú vyššiu energetickú hodnotu

Obilie konzervované Schaumasilom sa dá jednoduchšie skladovať:
- na rovnej ploche, v silách
- v kôlňach vyložených fóliami a v podobných jednoduchých skladoch

Výhody Schaumasilu
- veľké možnosti využitia: konzervácie obilia, CCM, strukovín, použitie u kŕmnych zmesí a tekutého   kŕmenia!
- nižšie náklady v porovnaní so sušením doma i na zákazku
- lepšie využitie živín (napríklad: zachováva sa biologická hodnota bielkovín a ostatných nutričných   látok, zvyšuje sa stráviteľnosť bielkovín)
- žiadna strata živín počas skladovania
- možnosť lepšej organizácie žatvy
- nižšie investície do zariad

SCHAUMASIL je určený na:
-konzerváciu zrnín s vyššou vlhkosťou a konzerváciu
  silážnych drtí
- na ošetrenie kŕmnych zmesí a tekutého krmiva
  pre hospodárske zvieratá
- na ošetrenie povrchovej vrstvy siláže v skládkach

Konzervácia zrnín
Prípravok sa dávkuje pomocou dávkovacieho čerpadla a zapracováva sa do konzervovanej hmoty v závitnicovom dopravníku. Vlhkosť obilia môže dosiahnuť až 24%, u kukurice na zrno a u kŕmnych strukovín aj nad 24% vlhkosti. Dávka sa určuje na základe aktuálnej vlhkosti zrnín a na základe predpokladanej doby uskladnenia konzervovanej hmoty.

Čo Vám prinesie použitie Schaumasilu pri konzervácii zrnín ?

- lepšiu organizáciu zberových prác, efektívnejšie využitie zberovej techniky a využitie aj menej   priaznivých klimatických podmienok na žatvu
- skladovanie zrnín bez akýchkoľvek manipulačných zásahov, t.j. bez nárokov na ďalšiu energiua   podstatné zvýšenie kapacity skladov na zrniny, vyplývajúce z možnosti skladovania v   neobmedzenej výške vrstvy zrnín (nielen do výšky 1 - 1,5 m)
- vynikajúcu ochranu proti plesniam, baktériam a skladovým škodcom, ktorí znehodnocujú Vaše   zásoby krmív.

Ošetrenie kŕmnych zmesí a tekutého krmiva
Prípravok sa dávkuje do kŕmnych zmesí pomocou dávkovacieho čerpadla a zapracováva sa do kŕmnej zmesi v závitnicovom dopravníku, alebo v miešačke kŕmnych zmesí. Do mokrého kŕmenia pre hospodárske zvieratá, zvlášť pre ošípané, sa dávkuje prípravok buď pomocou dávkovacieho čerpadla, alebo ručne.

Čo Vám prinesie použitie Schaumasilu pri ošetrení kŕmnych zmesí a tekutého krmiva?

- zamedzenie rastu a rozmnožovania plesní a nežiadúcich mikroorganizmov v kŕmnej zmesi po jej   výrobe resp. po namiešaní mokrého krmiva
- podstatné zlepšenie hygieny kŕmenia, zvlášť v systémoch mokrého kŕmenia, kde pri použití   prípravku sa podstatne zredukuje rozmnožovanie nežiadúcej mikroflóry a krmivo sa stáva   stabilnejším
- úprava hodnoty pH v zažívacom trakte zvierat v smere okyslenia jeho obsahu, a tým zásadné   zhoršenie životných podmienok pre koliformné a iné patogénne mikroorganizmy, ktoré sú   pôvodcami onemocnení spojených s vysokými ekonomickými stratami

Ošetrenie povrchovej vrstvy siláže v skládkach
Prípravok sa dávkuje pomocou dávkovacieho čerpadla alebo iného vhodného aplikačného zariadenia na povrch utlačenej siláže v silážnej jame pred jej zakrytím.

Čo Vám prinesie použitie Schaumasilu pri ošetrení siláže?

- ochrana povrchovej vrstvy siláže pred hnitím; táto je zvyčajne úplne znehodnotená a súčasne často   znehodnocuje zdravú siláž pri odbere silážovanej hmoty
- ušetrenie práce spojenej s odkrývaním siláže

SCHAUMASIL - dávkovanie v percentách

Obilie
Doba skladovania
vlhkosť obilia %
krátkodobé - do 6 mesiacov
dlhodobá - 6 až 12 mesiacov
14
0,40
0,45
15
0,45
0,50
16
0,50
0,60
18
0,60
0,80
20
0,80
1,00
22
0,90
1,10
24
1,00
1,20

do 12 mesiacov                  
Strukoviny (veľkozrné)
do 30% vlhkosti
1,50
nad 30% vlhkosti
2,00
Zrnová kukurica
do 40% vlhkosti
2,00
nad 40% vlhkosti
2,50

 
3 - 6 mesiacov
3 - 12 mesiacov
Repka
12% vlhkosti
0,5
0,6
14% vlhkosti
0,6
8,0
16% vlhkosti
0,8
1,0
18%vlhkosti
0,9
1,1

Konzervácia kukurice (CCM)
uskladnené vo fólii
0,5 až 0,8
voľné skladovanie
1,3až 1,7
Mokré kŕmenie a kŕmne zmesi
0,4 - 0,6
Povrchové ošetrenie siláže

0,5 litra/m2


Schéma aplikácie prípravku SCHAUMASIL
Obilie z dopravného prostriedku postupuje cez závitnicový dopravník (dĺžka min. 2m), v ktorom je aplikovaný prípravok. Následne postupuje obilie bežnými dopravnými zariadeniami do skladu.

Dojem nie je meradlo
Istota konzervácie závisí na presnom stanovení vlhkosti, vyplatí sa použiť vlhkomer. Meranie je nevyhnutné vykonávať v závislosti od uskladneného množstva. Pre presné stanovenie je potrebné odobrať viacero vzoriek, napr. pri 5 t minimálne 5 vzoriek na rôznych miestach a z rôznych hĺbok. Tabuľka dávkovania informuje o potrebnom množstve SCHAUMASILu so zreteľom na čas skladovania a druh krmiva (obilie, zrno kukurice, repka, CCM atď.).

POZOR !
Nedodržanie predpísanej dávky SCHAUMASILu je veľmi nebezpečné, pretože baktérie a huby môžu kyselinu využiť pre vlastný rast, namiesto toho, aby boli usmrtené, poprípade inaktivované. K tomu môže dôjsť predovšetkým pri dávkovaní minimálneho množstva pre určený čas konzervácie.

Čerpané z materiálov firmy SCHAUMANN Slovensko s.r.o.

     Novinky
  Zber senáži a silážnych kukuríc novou výkonnou rezačkou New Holland FR 9060 vhodnou aj pre potreby bioplynových staníc
...................................
 

Sejba sejačkou Vaderstadt RD 300
..................................

  Orba otočným      pluhom  Pottinger Servo 65 plus
..................................
 

Rozšírená rad biologických a chemických prípravkov na konzerváciu
..................................


ZBER | LISOVANIE | MIAGANIE | KONZERVÁCIA | DOPRAVA | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | PROFIL FIRMI | KONTAKT
©Copyright 2005, webmaster MDT