ZBER | LISOVANIE | MIAGANIE | KONZERVÁCIA | DOPRAVA | DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 

 

 

 
    

Zber lucernových, ďatelinových a trávnych senáží
a kukurice na siláž

Do sezóny 2009 naša spoločnosť ide s dvoma rezačkami. Prvá je rezačka CLAAS Jaguár 850 Speedstar s overenou kvalitou rezačiek Claas. Tento typ rezačky na Slovensku nie je potrebné zvlášť predstavovať. Vyniká kvalitou práce najmä pri zbere lucernových, ďatelinových a trávnych senáží, nízkymi nákladmi pri zberových prácach a rýchlosťou presunu medzi podnikmi.
Sezóna 2008 nám ale ukázala určitý nedostatok výkonu rezačky Claas Jaguár 850 pri zbere kukurice na siláž pri úrode nad 40 t/ha a krátkej dĺžke rezanky.
Z tohto dôvodu posilňujeme náš strojový park o rezačku NEW HOLLAND FR 9060 s maximálnym výkonom 425/578 kW/k. Táto rezačka je ideálna na zber energetických plodín pre potreby bioplynových staníc.
Rezačka FR 9060 využíva patentovaný pohon podávacích valcov HydroLoc s možnosťou rýchleho a plynulého nastavovania dĺžky rezanky

Zmena zberanej plodiny a podmienok zberu vyžadujú okamžitú a rýchlu zmenu v nastavení stroja. Nastavenie dĺžky rezanky je vďaka hydrostatickému pohonu HydroLoc podávacích valcov a zberacieho adaptéru jednoduché prostredníctvom monitora IntelliView II aj počas práce stroja. Systém HydroLoc synchronizuje rýchlosť podávacích valcov so zberacím adaptérom a tým dochádza k rovnomernému prísunu hmoty na protiostrie.

Automatické brúsenie a nastavovanie protiostria Adjust-O-Matic redukuje stratové časy tým, že nože rezacieho bubna môžu byť častejšie prebrusované a spoločne s nastavením optimálnej medzery protiostria je pre celú dobu pracovnej smeny zabezpečený maximálny výkon.
Rezací bubon má usporiadanie nožov v dvoch radoch v tvare písmena ,,V“. Dĺžka rezanky je nastaviteľná od 3 do 33 mm a k dispozícii rezací bubon s nožmi 2x16.

V spodnom podávacom valci je umiestnený patentovaný detektor kovov Metalert III, ktorý bezpečne detekuje kovový predmet a zastaví HydroLoc pohon podávacích valcov oveľa skôr, ako je to u elektromechanických systémov. Miesto kontaktu kovu s vkladacím valcom je presne zobrazené na monitore IntelliView II. Súčasne sú tu umiestnené zvukové senzory na prítomnosť kameňov v zberanej hmote.
Valce Crop procesora sú s priemerom 200 alebo 250 mm a pomocou patentovanéhosystému Variflow je ich možné vysunúť, zasunúť alebo demontovať. Celá prestavba rezačky zo ,,senáže na kukuricu“ je hotová za 2 minúty bez použitia náradia.
Systém PowerCruise (tempomat) neustále nastavuje rýchlost pojazdu pre rovnomerný prúd materiálu pre dosiahnutie nejvyššieho možného výkonu v závislosti od zaťaženia motora a otáčok bubna. Tento systém zabezpečuje prácu v ideálnych otáčkach motora s precíznou dĺžkou rezanky a úspory paliva. Po dosiahnutí maximálnej prepravnej rýchlosti 40 km/h sa tiež aktivuje systém PowerCruise, ktorý zredukuje otáčky motora na 1700 a súčasne zvýši výtlak hydrogenerátora pojazdu, čím znížuje spotrebu paliva o 20 %.
Novotvarovaná klimatizovaná kabína poskytuje celkovú 360° viditelnosť. Ovládanie stroja je umiestnené na pravostrannej konzole, kde je umiestnená aj multifunkčná páka pre ovládanie pojazdu a ďalších funkcií stroja

Farebný monitor IntelliView II zaručuje vynikajúcu kontrolu nad strojom. Pomocou úvraťovej automatiky je možné ovládať nastavenie synchronizácie otáčok prihŕňača s pojazdom, synchronizáciu otáčok vkladacej závitovky a vkladacích valcov s pojazdom, aktiváciu automatického režimu kopírovania adaptéru a nastavené hodnoty ovládania komínu, ktoré umiestnia komín v rovnakom uhle pri práci napravo a naľavo od prívesu, čím sa zvyšuje komfort práce obsluhy.
Pre maximálne využitie rezačky FR9060 je k dispozícii zberací adaptér o pracovnom

zábere 3,00 m. Pohon zberača senážneho adaptéru je prostredníctvom hydromotoru, ktorý umožňuje obsluhe rezačky využívať automatickú synchronizáciu otáčok s pojazdovou rýchlosťou. Pre zber kukurice na siláž je k dispozícii 8 riadkový sklopný adaptéry Kemper. Rezačka FR9060 môže byť vybavená aj kombajnovým žacím ústrojenstvom New Holland pre priamy zber alebo kukuričným adaptérom New Holland. V budúcnosti bude k dispozícii aj adaptér na ,,zber“ rýchlorastúcich drevín určených na štiepkovanie, čím sa zvýši možnosť využitia rezačky.

Zber objemových krmovín rezačkou CLAAS Jaguár 850 Speedstar


Zber lucernových, ďatelinových a trávnych siláží rezačkou CLAAS Jaguár 850 Speedstar. Rezačky sú vybavené adaptérmi CLAAS Pickup PU 300 so systémom Claas Contur na optimálne kopírovanie terénu a možnosťou aplikácie konzervačného
prípravku v granulovanej i tekutej forme.
Foto: sezóna 2003

Zber strukovinovo-obilných miešaniek (GPS) žacími stolmi obilných kombajnov CLAAS Lexion pomocou univerzálneho medzikusu CLAAS. Prínosom je získanie bielkovinovo - energetického krmiva potrebného pre výživu dojníc.
V prípade nedostatku bielkovinových alebo energetických objemových krmív prevádzame zber obilia pri sušine od 65 % až po sušinu 90 %. Zberaný materiál je potrebné konzervovať - systém ALKALAGE

Foto: sezóna 2003

Zber kukuričnej siláže rezačkou CLAAS Jaguár 850 Speedstar s výkonnými bezriadkovými adaptérmi Kemper o šírke 4,5 m. Kukurica sa môže zberať aj naprieč riadkami a bez ohľadu na šírku riadkov. Výkon rezačiek je približne 20 ha za 12 hodín v závislosti na množstve zberanej hmoty a terénnych podmienkach. Umožňuje to optimálne využitie celej zberovej linky v náväznosti na dokonalé utlačenie siláže a skrátenie času zberu silážnej kukurice, čo je jedna zo základných podmienok úspešného zvládnutia procesu silážovania.

Foto: sezóna 2003

Rezačkami CLAAS Jaguár prúdi zberaná hmota vždy priamočiaro a rýchlosť porezanej hmoty sa od vkladania po vyfukovanie vždy zvyšuje čo má priaznivý vplyv na spotrebu energie.
Dĺžka rezanky sa dá priebežne nastavovať v závislosti na sušine, ale aj zrelosti zberaného porastu. Tým sa dosiahne optimálne množstvo prijatej štrukturálnej vlákniny dojnicami v náväznosti aj na ďalšie technologické postupy pri vyberaní siláži frézami a miešaní TMR miešacími krmnými vozmi.

Rezačka je vybavené 24 nožmi uloženými na nožovom bubne v tvare V. Nože sú v priebehu pracovného dňa podľa potreby niekoľkokrát brúsené za účelom dosiahnutia presného rezu a minimalizovania potreby energie na rezanie zberanej hmoty.

Rezačka je vybavená drvičom zŕn CORN-CRECKER, kde dochádza k rozdrveniu kukuričného zrna s možnosťou nastavenia rôznych stupňov miagania kukuričného zrna a v prípade pozdného zberu kukurice o veľmi vysokej sušine je rezačka vybavená aj drhlíkovým dnom. Takto vybavená rezačka je schopná zabezpečiť maximálne využitie energie kukuričného zrna aj pri vysokej zberovej sušine v súlade s najnovšími požiadavkami výživy hovädzieho dobytka.

Pre zabezpečenie riadeného fermetačného procesu v bielkovinových senážach a na zamedzenie druhotného zahrievania sa kukuričných siláží je rezačka vybavená aplikátormi konzervačného prípravku Bonsilage v granulovanej i tekutej forme.
     Novinky
    CLAAS Jaguar 850
 

   
 

 

  Zber senáži a silážnych kukuríc novou výkonnou rezačkou New Holland FR 9060 vhodnou aj pre potreby bioplynových staníc
...................................
 

Sejba sejačkou Vaderstadt RD 300
..................................

  Orba otočným      pluhom  Pottinger Servo 65 plus
..................................
 

Rozšírená rad biologických a chemických prípravkov na konzerváciu
..................................


| ZBER | LISOVANIE | MIAGANIE | KONZERVÁCIA | DOPRAVA | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | PROFIL FIRMI | KONTAKT
©Copyright 2005, webmaster MDT